Inici   >   Secretaria   >   Preguntes més freqüents

Preguntes més freqüents

En aquesta secció volem contestar les preguntes més freqüents que ens feu respecte de les EOI: el seu funcionament, organització, exàmens... així com totes aquelles preguntes que ens feu arribar i que tinguin rellevància per a tothom.

Per conèixer a fons el funcionament dels procediments més freqüents dintre de l’escola, us recomanem que llegiu el Reglament de Règim intern.

1.- Quin tipus de cursos hi ha?

OFICIALS: Són els cursos que segueixen l’actual pla d’estudis. Poden ser:
      - PRESENCIALS
            - Extensius: Dues hores cada dos dies; dilluns, dimecres i divendres (alterns) o dimarts, dijous i divendres (alterns) durant tot un curs lectiu.
            - Intensius: Dues hores de dilluns a divendres durant un quadrimestre (1r va d’octubre a gener i el 2n va de febrer a maig).
      - DISTÀNCIA.
            - That’s English!. Són convalidables amb els reglats.
NO OFICIALS:
      - Monogràfics
      - Estiu
      - Centre d’autoaprenentatge

2.- La assistència és obligatòria?

Sí.

3.- Si sóc alumne antic puc accedir a un altre idioma sense passar pel sorteig?

No. La plaça la tens en un idioma, per obtenir-ne una altra has de passar pel procediment de preinscripció, sorteig i matrícula.

4.- Si sóc alumne d’un curs d’estiu puc accedir al següent nivell sense passar pel sorteig?

No. Els alumnes d’estiu no són alumnes de cursos oficials, per tant, per accedir a aquests cursos han de passar pel procediment de preinscripció, sorteig i matrícula amb l’avantatge que la nota del curs d’estiu els permet preinscriure’s a un curs concret sense haver de fer prova de nivell.

5.- Si sóc alumne de That’s English! Puc passar directament a classes presencials?

Els alumnes de That’s English! Són alumnes oficials dintre de la modalitat a distància. Una vegada hagin superat els tres cursos (9 mòduls), tenen plaça reservada a la modalitat presencial, per al quart nivell. Si no han superat tots els mòduls hauran de passar pel procediment de preinscripció,sorteig i matrícula amb l’avantatge que no hauran de fer prova de nivell sinó que es poden preinscriure al curs directament superior a l’últim aprovat.