Avinguda Jordà, 18 - 08035 Barcelona  •  93 418 68 33  •  93 418 74 85  •  info@eoibcnvh.cat

Inici   >   Candidats lliures   >   Certificats d'idiomes dels nivells intermedi, avançat i C1 de les EOI. Convocatòria ordinària 2018
Certificats d'idiomes dels nivells intermedi, avançat i C1 de les EOI. Convocatòria ordinària 2018

 • INSCRIPCIÓ:

  Termini: del 5 de març (a partir de les 9 h) fins al 9 de març de 2018.Per fer la inscripció cliqueu aquí.

  Pagament de la taxa: fins al 12 de març de 2018 (abans de les 22 h)

  Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 20 de març de 2018

  Data límit per comunicar errades en les dades personals: 28 de març 2018

  Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos fins al 5 d'abril de 2018

  Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 9 d'abril de 2018

Consulteu tota la resta de la informació (calendari de les proves, mostres, normativa i altres) aquí.

INFORMACIÓ IMPORTANT: Els alumnes oficials que decideixen fer una prova lliure, perden la seva condició d'antics alumnes al centre on han estat matriculats. Si la matrículació a una prova lliure es fa el mateix curs que amb una matrícula oficial, es trametrà una baixa d'ofici.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Los alumnos oficiales que decidan hacer una prueba libre perderán su condición de antiguos alumnos del centro en el que han estado matriculados.  Si la matriculación a una prueba libre se hace en el mismo curso que se está matriculado en la modalidad oficial, el centro tramitará una baja de oficio.