Avinguda Jordà, 18 - 08035 Barcelona  •  93 418 68 33  •  93 418 74 85  •  info@eoibcnvh.cat

Inici   >   Candidats lliures   >   Convocatòries ordinària per a juny 2017
Convocatòries ordinària per a juny 2017

  • INSCRIPCIÓ: del 27 de febrer (a partir de les 9 h) fins al 3 de març de 2017.  Per fer la inscripció cliqueu aquí.
  • Pagament de la taxa o el preu públic: fins al 6 de març de 2017 (abans de les 22 h)
  • Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 20 de març de 2017
  • Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 30 de març de 2017

Consulteu tota la resta de la informació (taxes,calendari de les proves i altres) aquí.

INFORMACIÓ IMPORTANT: Els alumnes oficials que decideixen fer una prova lliure, perden la seva condició d'antics alumnes al centre on han estat matriculats. Si la matrículació a una prova lliure es fa el mateix curs que amb una matrícula oficial, es trametrà una baixa d'ofici.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Los alumnos oficiales que decidan hacer una prueba libre perderán su condición de antiguos alumnos del centro en el que han estado matriculados.  Si la matriculación a una prueba libre se hace en el mismo curso que se está matriculado en la modalidad oficial, el centro tramitará una baja de oficio.