Avinguda Jordà, 18 - 08035 Barcelona  •  93 418 68 33  •  93 418 74 85  •  info@eoibcnvh.cat

Inici   >   Anglès   >   Classes de Conversa 2017-18
Classes de Conversa 2017-18

Com els altres departaments de l'escola, al marge dels cursos extensius i intensius, el Departament d'anglès ofereix classes de conversa a les quals poden assistir tots els alumnes que estan matriculats d'aquest idioma a la nostra escola.

Per tal d'assistir-hi, cal inscriure's prèviament als fulls que es troben al tauler d'anuncis del Departament d'anglès a l'entrada de l'escola (davant de la llibreria Allibri).

Els horaris de les classes de conversa, que varien cada quadrimestre, es poden consultar al mateix tauler, a la vidriera del Departatment (davant de la biblioteca) i a l'aula virtual Moodle del Departament d'anglès.