Avinguda Jordà, 18 - 08035 Barcelona  •  93 418 68 33  •  93 418 74 85  •  info@eoibcnvh.cat

Inici   >   Cursos d'Estiu   >   CURSOS D'ESTIU Informació general
CURSOS D'ESTIU Informació general

INFORMACIÓ GENERAL

L’EOI Barcelona Vall d’Hebron organitza cursos intensius d’anglès, francès, alemany, i altres idiomes durant el mes de juliol.

L’enfocament d’aquests cursos és comunicatiu. S’activen els recursos lingüístics necessaris perquè l’alumnat utilitzi la llengua en situacions de la vida real. La docència a l’aula es combina amb activitats que fomenten l’adquisició i pràctica de la llengua objecte d’estudi (xerrades, conferències, obres de teatre i altres activitats culturals).

Aquests cursos tenen una durada de 80 hores, 4 hores diàries, en torns de matí o tarda, de dilluns a divendres. També hi ha cursos de 6

Els continguts dels programes de cada idioma s’adeqüen al currículum de les escoles oficials d’idiomes, però no són equivalents als cursos ordinaris de l’any acadèmic, que són de 130 hores lectives.

Els cursos d’estiu s’avaluen formalment i donen dret a un certificat amb nota. Aquells alumnes que hagin complert el requisit d’assistència, però que no hagin assolit els objectius del curs, tenen dret a un certificat d’assistència. En qualsevol dels casos, es requereix haver-hi assistit un 80% del curs per obtenir-lo.

Equivalències dels nivells:

Nivell de l’EOI

Nivell segons el Marc Europeu Comú de Referència

1r

A1 (usuari bàsic)

2n

Se situa a la franja de l’A2 (usuari bàsic)

3r

Se situa a la franja del B1 (primer nivell de l’usuari independent)

4t

Se situa entre el nivell B1 i el nivell B2 (usuari independent)

Se situa a la franja del B2 (usuari independent)

5è +

Preparatori per accedir al curs de C1

HORARI

  • Torn de matí: 10.00-14.00 h
  • Torn de tarda: 16.00-20.00
  •  

PREU

Pendent d'informació i del tipus de curs segons el número d'hores. Més informació a partir de març

En cas de renúncia per part de l’alumne no es retornarà l’import de la matrícula.

 

REQUISITS PER MATRICULAR-SE

En el cas de l’anglès, cal complir 16 anys abans del 31 de desembre de 2015.

Pel que fa a la resta d’idiomes, cal tenir el títol de graduat escolar o tenir aprovat el 2n curs d’ESO.

 

NOTA IMPORTANT: 

Aquests cursos no donen preferència a la matrícula del curs oficial.

 

CERTIFICATS

Certificat d’assistència i aprofitament- Cal haver aprovat l’examen i haver assistit al 80% del curs.

Certificat d’assistència- Per a persones que no han fet o no han aprovat l’examen, però que tenen l’assistència mínima del 80%.

CRÈDITS

Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquests cursos com a crèdits de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.

MATRÍCULA I TEST D'ANIVELLAMENT:

Les persones que no tinguin un nivell acreditat  hauran de matricular-se i després fer un test d'anivellament. Posteriorment l'escola els assignarà una plaça en el curs corresponent. Les persones que vulguin fer primer hauran de matricular-se directament (però després no podran demanar un canvi de nivell).

Posteriorment es publicarà el calendari dels tests de nivell.

Les persones que acreditin un nivell de llengua ( Vegeu taula d'equivalències amb altres institucions: ANGLÈSFRANCÈS, ALEMANY) hauran de matricular-se en el nivell corresponent a la titulació presentada.

Per als cursos d'estiu no es fa cap sorteig de places.

 

INSTAL·LACIONS I SERVEIS DE l’EOI

Durant el curs intensiu d’estiu, els alumnes tenen dret als serveis que proporciona l’escola:

  • Bar/ cafeteria
  • Aula d’informàtica
  • Biblioteca i préstec de llibres
  • Sala d’estudis
  • Llibreria
  • Aire condicionat.
  •