Avinguda Jordà, 18 - 08035 Barcelona  •  93 418 68 33  •  93 418 74 85  •  info@eoibcnvh.cat

Inici   >   Alemany   >   Llibres de text
Llibres de text

                                                          

Llibres per al curs 2017-2018

(actualització 11/10/17)

 

1r Nivell

Llibre de curs

Netzwerk A1.1 - Kurs- und Arbeitsbuch mit 2 Audio-CDs + DVD

Ed. Klett-Langenscheidt, ISBN 978-3-12-606131-5

+

Netzwerk A1.2 - Kurs- und Arbeitsbuch mit 2 Audio-CDs + DVD

Ed. Klett-Langenscheidt, ISBN 978-3-12-606132-2

Lectura

Grups Prof. Jordi Riera: Unheimliches im Wald,

Ed. Klett, ISBN 978-3-12-557006-1

Grups Prof. Sílvia Angrill: Oh, Maria...

Ed. Klett, ISBN 978-3-12-606470-5

 

2n Nivell

Grups Prof. Sílvia Angrill

Llibre de curs

Netzwerk A2.1 - Kurs- und Arbeitsbuch mit 2 Audio-CDs + DVD

Ed. Klett-Langenscheidt, ISBN 978-3-12-606142-1

+

Netzwerk A2.2 - Kurs- und Arbeitsbuch mit 2 Audio-CDs + DVD

Ed. Klett-Langenscheidt, ISBN 978-3-12-606143-8

Lectura

Novemberfotos- Hueber ISBN: 9788481410471

 

Grup Prof. Martin Fischer

Menschen A2.1 - Kursbuch + DVD-Rom  (llibre de curs)

Ed. Hueber, ISBN 978-3-19-301902-8

Menschen A2.1 - Arbeitsbuch + Audio-CD (llibre d’exercicis)

Ed. Hueber, ISBN 978-3-19-311902-5

+

Menschen A2.2 - Kursbuch + DVD-Rom  (llibre de curs)

Ed. Hueber, ISBN  978-3-19-501902-6

 Menschen A2.2 - Arbeitsbuch + Audio-CD (llibre d’exercicis)

Ed. Hueber, ISBN  978-3-19-511902-3

Lectures

Verschollen in Berlin

Kalt erwischt in Hamburg

 

3r Nivell

Llibre de curs

Menschen B1 Kursbuch mit Lerner-DVD-Rom

Ed. Hueber, ISBN  978-3-19-101903-7

Menschen B1 Arbeitsbuch mit 2 Audio—CDs

Ed. Hueber, ISBN 978-3-19-111903-4

Lectura

Veronikas Geheimnis

Ed. Klett, ISBN 978-3-12-556028-4

 

 

4t Nivell

Llibre de curs

Sicher! B2.1- Kurs- und Arbeitsbuch mit CD-Rom zum Arbeitsbuch

Ed. Hueber, ISBN 978-3-19-501207-2

Lectura

A determinar

 

 

5è Nivell

Llibre de curs

Aspekte B2 - Lehr- und Arbeitsbuch, Teil 1

Ed. Klett-Langenscheidt, ISBN  978-3-12-605027-2

Aspekte B2 - Lehr- und Arbeitsbuch, Teil 2

Ed. Klett-Langenscheidt, ISBN  978-3-12-605028-9

Lectures

a determinar

 

 

Nivell C1

Sense llibre de curs

Lectures

A determinar