Avinguda Jordà, 18 - 08035 Barcelona  •  93 418 68 33  •  93 418 74 85  •  info@eoibcnvh.cat

Inici   >   Català   >   Equivalències amb altres certificats
Equivalències amb altres certificats

 

Certificat EOI

Nivells
MECR

Equivalències Política Lingüística

Primer

 

A1

 

Segon

Nivell Bàsic

A2

Certificat de nivell bàsic de català
(A bàsic)

Tercer

Nivell Intermedi

B1

Certificat de nivell elemental de català
(A elemental)

Quart

Nivell Avançat

B2

Certificat de nivell intermedi de català
(B)

Cinquè

Certificat de Nivell C1

C1

Nivell de suficiència
(C)

Sisè

Certificat de Nivell C2

C2

Nivell superior
(D)