Avinguda Jordà, 18 - 08035 Barcelona  •  93 418 68 33  •  93 418 74 85  •  info@eoibcnvh.cat

Inici   >   Alemany   >   Equivalències amb altres certificats
Equivalències amb altres certificats

ALEMANY  (NOMÉS SÓN VÀLIDES LES CERTIFICACIONS DELS ANYS 2014, 2015 I 2016)

Institució/Organisme

B1

B2

C1

C2

Departament

d’Ensenyament. Escoles

Oficials d’Idiomes

Certificat de nivell

intermedi

Certificat de nivell

avançat

Certificat de nivell C1

 

Universitats de

Catalunya

 

Certificats de nivell

B1 propis de les

universitats

catalanes

CLUC B2

Certificats de nivell

B2 propis de les

universitats

catalanes

Certificats de nivell C1

propis de les universitats

catalanes

 

Universitats espanyoles

– Certificats amb el

segell CertAcles

 

CertAcles B1

CertAcles B2

CertAcles C1

CertAcles C2

Goethe-Institut

Goethe-Zertifikat B1

Zertifikat Deutsch

 

Goethe-Zertifikat B2

ZDfB

Zertifikat Deutsch für den Beruf

 

Zertifikat Deutsch

Plus

 

Goethe-Zertifikat C1

 

PWD

Prüfung Wirtschaftsdeutsch

International

Goethe-Zertifikat

C2: GDS

 

ZOP

Zentrale

Oberstufenprüfung

 

KDS

Kleines Deutsches Sprachdiplom

 

GDS

Großes Deutsches Sprachdiplom

TestDaF-Institut

TDN 3

TestDaf nivell 3

 

TDN 4

TestDaf nivell 4

 

TDN 5

TestDaf nivell 5

 

 

Certificats europeus

d’idiomes/The European

Language Certificates

(telc)

 

telc Deutsch B1

telc Deutsch B2

telc Deutsch C1

telc Deutsch C2

Österreichisches

Sprachdiplom Deutsch

(ÖSD)

 

Österreichisches

Sprachdiplom B1

B1 ZD/ZDÖ/ZB1

 

MD

Mittelstufe Deutsch

 

 

OD

Oberstufe Deutsch

 

 

WD

Wirtschaftssprache

Deutsch

 

CLES (Certificat de

Compétences en

Langues de

l’Enseignement

Supérieur)

 

CLES 1

CLES 2

CLES 3

 

 

Certificats homologats

UNIcert

 

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3/4

 

CERTIUNI (Plataforma

de Certificació

Universitària)

 

BULATS 40-59

Business Language

Testing Service

BULATS 60-74

Business Language

Testing Service

BULATS 75-89

Business Language

Testing Service

BULATS 90-100

Business Language

Testing Service

Deutsche

Sprachprüfung für den

Hochschulzugang

(DSH)

 

 

DSH-1

DSH-2

DSH-3

Deutsches

Sprachdiplom der

Kultusministerkonferenz

(DSD)

 

DSD I

 

DSD II