Avinguda Jordà, 18 - 08035 Barcelona  •  93 418 68 33  •  93 418 74 85  •  info@eoibcnvh.cat

Inici   >   MATRÍCULA NOU ALUMNAT 2N QUADRIMESTRE (CURSOS INTENSIUS)
MATRÍCULA NOU ALUMNAT 2N QUADRIMESTRE (CURSOS INTENSIUS)

MATRÍCULA  2N QUADRIMESTRE            MATRÍCULA PARA EL 2º CUATRIMESTRE

CURSOS INTENSIUS D'ANGLÈS I ESPANYOL       CURSOS INTENSIVOS DE INGLÉS Y ESPAÑOL

CALENDARI

CALENDARIO

Presentació telemàtica de sol·licituds: del 22 al 24 de gener de 2018

·        Presentació telemàtica de sol·licituds amb suport presencial a l'EOI: 24 de gener de 2018

·        Període per adjuntar a la sol·licitud els certificats del nivell assolit (només per a alumnes que accedeixen directament a un nivell superior a primer, o a primer A, en el cas de cursos flexibilitzats): del 22 al 26 de gener de 2018

·        Sorteig per a l'assignació de places de test de nivell: 29 de gener de 2018 a les 10 h. La consulta de resultats es pot fer a partir de les 14 h a l'aplicació de la preinscripció

·        Test de nivell: del 30 de gener a l'1 de febrer de 2018

·        Tria d'horari a l'aplicació de preinscripció (només alumnes que han fet el test de nivell): de l'1 de febrer (a partir de les 16 h) al 2 de febrer de 2018 (fins a les 13 h)

·        Sorteig per a l'assignació de places: 2 de febrer de 2018, a les 14 h als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona 08021). La consulta de resultats es pot fer a partir de les 16 h a l'aplicació de la preinscripció

·        Període de matrícula en línia dels alumnes admesos: del 2 de febrer (a partir de les 16 h) al 5 de febrer de 2018

 

 Presentación telemática de solicitudes: del 22 al 24 de enero de 2018

·        Presentación telemática de solicitudes con apoyo presencial en la EOI: 24 de enero de 2018

·        Período para adjuntar a la solicitud los certificados del nivel alcanzado (sólo para alumnos que acceden directamente a un nivel superior a primero): del 22 al 26 de enero de 2018

·        Sorteo para la asignación de plazes de test de nivel: 29 de enero de 2018 a les 10 h. La consulta de resultados se puede a partir de les 14 h en el aplicativo de matrícula de la preinscripción

·        Test de nivel: del 30 de enero al 1 de febrero de 2018

·        Elección de horario en el aplicativo de preinscripción (sólo los alumnos que han hecho el test de nivel): del 1 de febrero (a partir de las 16 h) al 2 de febrero de 2018 (hasta las 13 h.)

·        Sorteo para la asignación de plazas: 2 de febrero de 2018, a les 14 h en el Servicio Central del Departament d'Ensenyament ( Via Augusta, 202, Barcelona 08021). La consulta de resultados se puede hacer a partir de les 16 h. en el aplicativo de la preinscripción

·        Período de matrícula en línea de los alumnos admitidos: del 2 de febrero (a partir de las 16 h) al 5 de febrero  de 2018