Avinguda Jordà, 18 - 08035 Barcelona  •  93 418 68 33  •  93 418 74 85  •  info@eoibcnvh.cat

Inici   >   DATES IMPORTANTS: CURS 2017-2018 SEGON QUADRIMESTRE
DATES IMPORTANTS: CURS 2017-2018 SEGON QUADRIMESTRE

Trasllat de matrícula viva

 

 • del 30 d’octubre fins al 28 febrer: cursos extensius
 • del 2 d’octubre fins al 30 novembre: cursos intensius 1r Q
 • fins al 22 març: cursos intensius 2n Q

 

Canvis de nivell dels nous alumnes:

 

 • fins al 31 octubre: els nous alumnes poden sol·licitar canvi de nivell, si es resol afirmativament s’ha de formalitzar abans del 9 de novembre.

 

Renúncies: (1 renúncia per curs)

 

 • fins al 30 novembre: cursos extensius
 • fins al 26 octubre: cursos intensius 1r  Q
 • fins al 28 febrer: cursos intensius 2n Q

 

Renúncia amb devolució de taxes o preus públics:

 • fins al 5 octubre: cursos extensius i intensius 1r Q
 • fins al 15 febrer: cursos intensius 2n Q
 • abans del 30 novembre: en cas de trasllat a una altra comunitat autònoma.
 • candidats lliures: per a sol·licitar renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció dels certificats s’ha de presentar sol·licitud de renúncia a la Secretaria del centre abans de la data de publicació de les llistes definitives d’admesos.

 

Canvis d’horaris:  hi haurà tres convocatòries de canvi d’horari, una presencial i dos online.

 

 • Octubre: del 16 al 26 d’octubre ( presencialment a Secretaria)
 • Desembre: del divendres 15 (15h) al dilluns 18 (20h) (online)
 • Febrer: del divendres 23 (15h) al dilluns 26 (20h) (online)

 

El professorat rebrà automàticament l’alta o baixa de l’alumne.

 

Canvi de la data de l’examen final:

 

- Presentar instància a Secretaria sol·licitant el canvi com a mínim 10 dies abans la data de l’examen.

 

Convocatòria addicional ( 1 per nivell):

 

 • Del 1 al 5 de setembre de 2017: per l’alumnat que es vulgui preincriure al curs 2017-2018
 • Últim dia presentació sol·licituds per al curs 2018-2019: dilluns  9 de juliol de 2018
 • Resolució: dimarts 10 de juliol de 2018  (enviament de mails als sol·licitants)