Avinguda Jordà, 18 - 08035 Barcelona  •  93 418 68 33  •  93 418 74 85  •  info@eoibcnvh.cat

Inici   >   Cursos monogràfics i de llengua instrumental   >   Formulari de matriculació i sol·licitud d'horaris
Formulari de matriculació i sol·licitud d'horaris

Formulario de matriculación y solicitud de horarios

Dades personales
Datos personales

DNI o passaport
DNI o pasaporte

Núm. d’expedient (no obligatori)
Número de expediente (no obligatorio)

Nom
Nombre

Cognoms
Apellidos

Data de naixement
Fecha de nacimiento

Lloc de naixement
Lugar de nacimiento

Adreça electrònica
Correo electrónico

 

Telèfon
Teléfono

Telèfon mòbil
Teléfono móvil

Adreça, població i província
Dirección, población y provincia

Codi postal
Código postal

Monogràfic en el qual es matricula
Monográfico en el que se matricula
  Horari del monogràfic
  Anglès    
Business English Divendres 17.00-20.00
Advanced Speaking Skills B Dilluns 18.00-21.00
Advanced Speaking Skills B Dimecres 09.00-12.00
Intermediate Speaking & Pronunciation Dimarts 09.00-12.00
Intermediate Speaking & Pronunciation Dilluns 16.00-18.00
Intermediate Speaking & Pronunciation Dimecres 18.00-21.00
Developing Listening Skills for the Upper-Intermediate learner Divendres 18.00-20.00
Advanced Listening, reading and Oral interaction Dilluns 18.00-21.00
Beyond Level 5 B Dimecres 18.00-21.00
Beyond Level 5 B Dimarts 18.00-21.00
  Francès    
Conversations de cafè... Dijous 18.00-20.30
  Alemany    
Buscar Trabajo en Alemania Divendres 16.00-20.00
La situació actual a Alemanya vista a través dels seus cineastes Divendres 15.00-17.00
  Italià    
Italià A1 Dimarts i Dijous 14.00-16.00
Italià A2 Divendres 16.30-20.30
Italià Comercial i d’atenció al client Dilluns 14.00-16.30