Avinguda Jordà, 18 - 08035 Barcelona  •  93 418 68 33  •  93 418 74 85  •  info@eoibcnvh.cat

Inici   >   Secretaria   >   Certificats oficials
Certificats oficials

Els ensenyaments a les Escoles Oficials d’Idiomes es divideixen en tres nivells. Al final de cada nivell els alumnes, si han assolit els objectius, obtenen el Certificat corresponent:

2n curs :  Certificat de nivell bàsic (Sol·licitar / Solicitar)
3r curs :   Certificat de nivell intermedi (Sol·licitar / Solicitar)
5è curs- 4t de català-C1 i C2 :  Certificat de nivell avançat / d’aptitud/ C1 i C2 (Sol·licitar / Solicitar)

La matrícula dels candidats lliures permet presentar-se als exàmens per obtenir el Certificat de nivell intermedi i el Certificat avançat, sense dret d’assistir a classe. No hi ha matrícula lliure del Certificat de nivell bàsic.

Cada matrícula dóna dret a una única convocatòria d’examen. No està permès fer matrícula lliure i oficial del mateix idioma en el mateix any acadèmic, encara que siguin cursos diferents.

Nota:
Per a qualsevol tipus de certificat diferent dels esmentats anteriorment, el termini màxim de lliurament, prèvia sol·licitud, serà de 72 hores.
Sol·licitud de Certificat de crèdits | Solicitud de Certificado de créditos
Sol·licitud de Certificació de matrícula | Solicitud de Certificación de matrícula